حراج!

جارو برقی خوابیده پلار مدل 2800 ؛ 2000 وات

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 2000 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • دارای لوله تلسکوپی
 • رده مصرف انرژی A
 • 24 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا:  2901359000094

جارو برقی خوابیده پلار مدل 3000 Smart؛ 1800 وات

 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • دارای لوله تلسکوپی
 • رده مصرف انرژی A
 • دارای موتور چینی
 • 24 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا: 2901359000018

جارو برقی خوابیده پلار مدل 4000 Smart؛ 1600 وات

 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • دارای لوله تلسکوپی
 • رده مصرف انرژی A
 • دارای موتورآلمانی
 • 24 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا: 2901359000018
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1600 وات

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 60 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا: 2901359000025
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1800 وات

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 30 ماه ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا: 2901359000025
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 2700 ؛ 1600 وات

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 24 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا: 2901359000070
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 3300 ؛ 1600 وات

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • رده مصرف انرژی A
 • 60 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا:  2901359000049
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 3300 ؛ 1800 وات

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • رده مصرف انرژی A
 • 30 ماه  گارانتی
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا:  2901359000049
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 3600 ؛ 1800 وات

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 30 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
 • شناسه کالا: 2901359000032