ابمیوه گیری تک کاره

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار ۲۵۰۰، مدل 2PN

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار 4500، مدل 20KN

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار 4۵۰۰، مدل 3PL

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار 4۵۰۰، مدل 3PN

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار 7000، مدل 30KN

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار 7000، مدل 5PN

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

بخاری دودکش دار گاز سوز پلار مدل INVENT

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
-15%

ابمیوه گیری تک کاره

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار ۲۵۰۰، مدل 2PN

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • قابل نصب برروی دیوار(فقط با دوعدد پیچ) یا کف زمین بصورت دلخواه
 • نوع گازمصرفی:گازشهری (گاز طبیعی)
 • طراحی جدید، ظریف، بدون تیزی، ظاهری بادوام وزیبا
 • یکسال گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار 4500، مدل 20KN

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • قابل نصب برروی دیوار(فقط بادوعددپیچ)یاکف زمین بصورت دلخواه
 • نوع گازمصرفی: گازطبیعی(شهری)
 • طراحی جدیدوظریف وبدون تیزی وظاهری بادوام وزیبا
 • 18ماه گارانتی و ده سال خدمات پس ازفروش
 • تحویل کالا درمقصد در 4 روزکاری
 • ارسال کالا از کارخانه پلار واقع درشهر اصفهان بوسیله تیپاکس انجام میشود
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار 4۵۰۰، مدل 3PL

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • قابل نصب برروی دیوار(فقط با دوعدد پیچ) یا کف زمین بصورت دلخواه
 • نوع گازمصرفی:گاز کپسول(مایع)
 • طراحی جدید، ظریف، بدون تیزی، ظاهری بادوام وزیبا
 • یکسال گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار 4۵۰۰، مدل 3PN

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • قابل نصب برروی دیوار(فقط با دوعدد پیچ) یا کف زمین بصورت دلخواه
 • نوع گازمصرفی:گازطبیعی(شهری)
 • طراحی جدید، ظریف، بدون تیزی، ظاهری بادوام وزیبا
 • 18ماه گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش
 • تحویل کالا درمقصد در 4 روزکاری
 • ارسال کالا از کارخانه پلار واقع درشهر اصفهان بوسیله تیپاکس انجام میشود
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار 4۵۰۰، مدل 3PN new (تابان)

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • نوع گازمصرفی:گاز شهری
 • طراحی جدید، ظریف، بدون تیزی، ظاهری بادوام وزیبا
 • 18ماه گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش
 • تحویل کالا درمقصد در 4 روزکاری
 • ارسال کالا از کارخانه پلار واقع درشهر اصفهان بوسیله تیپاکس انجام میشود
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار 7000، مدل 30KN

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • قابل نصب برروی دیوار(فقط بادوعددپیچ)یاکف زمین بصورت دلخواه
 • نوع گازمصرفی:گازطبیعی(شهری)
 • طراحی جدیدوظریف وبدون تیزی وظاهری بادوام وزیبا
 • 18ماه گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش
 • تحویل کالا درمقصد در 4 روزکاری
 • ارسال کالا از کارخانه پلار واقع درشهر اصفهان بوسیله تیپاکس انجام میشود
حراج!

بخاری بدون دودکش پلار 7000، مدل 5PN

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • قابل نصب برروی دیوار(فقط با دوعدد پیچ) یا کف زمین بصورت دلخواه
 • نوع گازمصرفی:گازطبیعی(شهری)
 • طراحی جدید، ظریف، بدون تیزی، ظاهری بادوام وزیبا
 • 18ماه گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش
 • تحویل کالا درمقصد در 4 روزکاری
 • ارسال کالا از کارخانه پلار واقع درشهر اصفهان بوسیله تیپاکس انجام میشود
حراج!

بخاری دودکش دار گاز سوز پلار مدل INVENT

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
 • مجهز به سیستم ایمنی قطع گاز در اثر کاهش اکسیژن محیط
 • مجهز به گاورنر تنظیم فشار گاز
 • قابل نصب بر روی دیوار و زمین
 • دارای ظرافت و زیبایی همراه با ایمنی
 • دارای حجم کم و مناسب مکان هایی که محدودیت فضا دارند